Det aller første første trinnet er å kontakte oss

Hvis du eller dine nærmeste trenger noen å snakke med eller har spørsmål, er vi tilgjengelig 24 timer i døgnet:

Vårt tilbud – tverrfaglig behandling av høy kvalitet

Vi kan tilby en tverrfaglig behandling av høy kvalitet. Når klienten kommer til oss, så møter hun/han ett tverrfaglig team bestående bl.a. av rusterapeuter, familieterapeut, lege, sykepleier, psykolog, personlig trener, muskelterapeut og annet servicepersonell, som vil guide klienten og familien gjennom primærbehandlingen og etterverns perioden på 2 år. Vi bidrar til at personer som sliter […] Les mer »

Pårørende ?

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok. I de aller fleste tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp. Man kan ikke forvente av en avhengig at han eller hun vil handle logisk i forhold til sin egen situasjon. Avhengige […] Les mer »

Rusbehandling som virker- 12 trinnsmodellen (Minnesotamodellen)

I verdenssammenheng er dette den metoden som gir de beste resultater på rusbehandling. Hos oss vil du oppleve en unik kombinasjon av et velfungerende og veldokumentert program for varig hjelp mot avhenighet – i ett flunkende nytt senter av høy standard. 12 Trinns modellen Løsningsmodellen på avhengighetsproblematikk som denne modellen står for, har sine røtter […] Les mer »