Pårørende?

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok.Maskot image

I de aller fleste tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp. Man kan ikke forvente av en avhengig at han eller hun vil handle logisk i forhold til sin egen situasjon. Avhengige ønsker å diktere løsningene for sin egen behandling – samtidig som de har en diagnostiserbar mental lidelse. Det sier seg selv at man trenger profesjonell hjelp.

Den viktige kontakten
Vi vet hvor vanskelig det kan være både å vurdere størrelsen på problemet, vise hensyn til den som viser tegn til avhengighet, leve med løftene som ikke blir holdt og usikkerheten om hva man skal gjøre.

12 Trinnsklinikken er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du med vår erfarne familieterapeut ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis. Våre folk har personlige erfaringer å dele med dere som pårørende og vi vet at det nytter å ta tak.

Vi holder familiekurs og separate samtaler for de pårørende under primærbehandlingen.