Rusbehandling som virker- 12 trinnsmodellen (Minnesotamodellen)

I verdenssammenheng er dette den metoden som gir de beste resultater på rusbehandling. Hos oss vil du oppleve en unik kombinasjon av et velfungerende og veldokumentert program for varig hjelp mot avhenighet – i ett flunkende nytt senter av høy standard.

12 Trinns modellen

Løsningsmodellen på avhengighetsproblematikk som denne modellen står for, har sine røtter tilbake til 1935 og dannelsen av Anonyme Alkoholikere (AA). AA gav ut sitt dokument for rehabilitering, den såkalte Storboka, i 1939. Det er en beskrivelse av hvordan de første 100 medlemmene faktisk klarte å bli kvitt sitt avhengighetsproblem.

Vi tror det er dekning for å kalle Storboka for den første utgitte manualen for tilfriskning fra avhengighet. I forordet presiseres det at forfatterne ønsker ”To show other alcoholis precisely how we have recovered.” Med andre ord presenterer de en metode som beskriver hvordan endring var mulig for de første hundre medlemmene av AA. Anonyme Alkoholikere ble til en bevegelse som har gitt millioner av mennesker mulighet til å gjøre noe de ikke tidligere hadde klart, nemlig å forbli edru. AA har i dag blitt en stor og verdensomspennende bevegelse.

En beregning fra 2013 viser at det finnes over 100.000 AA grupper rundt om i verden og det er i dag over 200 ulike typer av selvhjelpsgrupper som anvender seg av 12-Trinnsfilosofien.

I dag er Hazelden Betty Ford Foundation den mest kjente behandlingsinstitusjonen i USA. Den har eksistert siden 1947, og i USA har behandling basert på 12-Trinnsmodellen blitt den dominerende retningen innen behandling av rusavhengighet. 12-Trinnsodellen kom til Sverige i 1985 og til Norge i 1986. De første årene ble behandling drevet med terapeuter fra USA. Modellen fikk en rask og stor utbredelse i Sverige og er totalt dominerende på Island, mens man i Norge ikke har hatt tilsvarende utvikling.