The very first step is to contact us

If you or your closest friends or family need someone to talk to or have any questions, we are available 24/7.

Vårt tilbud – tverrfaglig behandling av høy kvalitet

Vi kan tilby en tverrfaglig behandling av høy kvalitet. Når klienten kommer til oss, så møter hun/han ett tverrfaglig team bestående bl.a. av rusterapeuter, familieterapeut, lege, sykepleier, psykolog, personlig trener, muskelterapeut og annet servicepersonell, som vil guide klienten og familien gjennom primærbehandlingen og etterverns perioden på 2 år. Vi bidrar til at personer som sliter […] Les mer »

Pårørende ?

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok. I de aller fleste tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp. Man kan ikke forvente av en avhengig at han eller hun vil handle logisk i forhold til sin egen situasjon. Avhengige […] Les mer »

Rusbehandling som virker- 12 trinnsmodellen (Minnesotamodellen)

Sorry, this entry is only available in Norsk. Les mer »