Vårt tilbud – tverrfaglig behandling av høy kvalitet

Vi kan tilby en tverrfaglig behandling av høy kvalitet. Når klienten kommer til oss, så møter hun/han ett tverrfaglig team bestående bl.a. av rusterapeuter, familieterapeut, lege, sykepleier, psykolog, personlig trener, muskelterapeut og annet servicepersonell, som vil guide klienten og familien gjennom primærbehandlingen og etterverns perioden på 2 år. Vi bidrar til at personer som sliter med ulike former av avhengighet finner en løsning på sitt store livsproblem.

Helhetlig behandling.

Vi har et særskilt fokus på familie og nettverk. Vårt tilbud er en helhetlig behandling. Vår oppgave er således å styre klientene inn til den behandlingen som en antar vil ha den beste effekten. Det betyr at vi i likhet med andre må gjøre faglige vurderinger knyttet til om vårt behandlings – og kurstilbud passer for den aktuelle personen som søker hjelp, da dette er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes.

Det som er vårt utgangspunkt for inntak, er at det foreligger et ønske om å slutte. Et slikt ønske er nesten alltid utløst av en uhåndterlig krise eller av at klienten er stilt overfor et ultimatum, for eksempel fra arbeidsgiver eller egen familie. Motivasjon er ikke så viktig i den innledende fasen. Den vil som regel øke når en får et realistisk håp om at det faktisk er mulig å få til en forandring i eget liv.

Første fase i behandling vil ofte være å få klientene ut av en sykdomsmessig fullt forståelig ambivalens. En vil ha en dragning mot tidligere løsning, nemlig inntak av rusmidler og en tvil knyttet til om endring er mulig. Det er ikke så lett å motivere seg for noe som en ikke tror er mulig, men som oftest kommer det gradvis med øket forståelse av egen tilstand, og en begynnende tro på at denne behandlingen kan utstyre en med nødvendig verktøy for å lykkes. Det er behandlingen som bringer en løsning, og det er ettervernet som vedlikeholder endring og som på veien videre klarer få en nødvendig videreutvikling av tilfriskningen. Behandling er med andre ord ingen kvikk fiks.

Gruppe og enesamtaler.

Ved ankomst får klienten en fast terapeut å forholde seg til og behandlingen vil foregå både i grupper og i enesamtaler. Det er ett fast program hele uken fra morgen til kveld.

Trening og ernæring.

For å bygge opp en sunn kropp og se til at gode matvaner blir ivaretatt får også klienten en personlig trener å forholde seg til. Vi har ett eget treningssenter med ett godt utvalg av treningsapparater. Det er også ett tilbud om muskelterapeut, da de aller fleste har muskelspenninger og plager etter år med rus. Vi har ett eget kjøkken som fokuserer på riktig god og sunn mat. Det vil bli undervist i riktig kosthold og hva dette gjør med kroppen.

2 års ettervern.

Vi har 2 års ettervern etter endt primærbehandling. Vi skreddersyr ettervernet til våre klienter.

Pårørende.

De nærmeste pårørende vil få tilbud om en fast familieterapeut å forhold seg til, hun er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du med vår erfarne familieterapeut ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis

Kurstilbudet til familie, venner og nettverk

12 Trinn kurs og kompetansesenter tilbyr et kurs for familie, nettverk og andre interesserte. Hovedbetegnelsen for kurset er familie/pårørende kurs. Dette programmet kjøres separat fra døgnklientene. Det betyr at familie og klient kan være der samtidig, men de skal primært ha fokus på sine egne prosesser. For å unngå et ukontrollerbart kommunikasjons/konfliktnivå legger vi til rette for en tredjepartssamtale. Den eller de legges primært til kursets siste dag. Alle parter har vært i en prosess over tid, som tilsier at forståelsen har økt både for sykdommen og avhengighet og hvordan familien utvikler medavhengighet.

Det er viktig at klient og familie/nettverk ikke reiser hjem før man har fått snakket ut og lagt en plan for hvordan man skal ivareta seg selv, og ikke fortsette med et dysfunksjonelt system. Det er viktig å øke bevissthet om hvordan man skal unngå å falle tilbake i gammelt mønster. Dette er et hovedmål for kurset og for tredjepartssamtalen.