Priser

Godkjent klinikk innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (TSB)

Vi har den glede å meddele at 12 trinnsklinikken er nå godkjent innenfor døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Ordningen fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015.
Dette betyr at en har muligheten å velge oss som behandlingsted når en har et alkohol- eller rusproblem. Dette betyr også at behandlingen blir dekket av det offentlige. For mer innformasjon om ordningen kan du gå inn på helfo.no

Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling, se vedlagte link: https://helsenorge.no/…/fritt-…/slik-velger-du-steg-for-steg

Ventetider for Alkoholproblemer , se link: https://helsenorge.no/velg-behan…/ventetider-for-behandling…