Kurs

foredragsholder Guttorm Toverud (bilde) PH. D. fra USA holder våre Storbok kurs.

Kurstilbudet til familie, venner og nettverk

12- Trinnsklinikken tilbyr ulike kurs for familie, nettverk og andre interesserte. Hovedbetegnelsen for kurset er familie-/pårørendekurs. Dette programmet kjøres separat fra døgnklientene. Det betyr at familie og klient kan være der samtidig, og de skal primært ha fokus på sine egne prosesser.

For å unngå et ukontrollerbart kommunikasjons/konfliktnivå legger vi til rette for en tredjepartssamtale. Den eller de legges primært til kursets siste dag. Alle parter har vært i en prosess over tid, som tilsier at forståelsen har økt både for sykdommen og avhengighet og hvordan familien utvikler medavhengighet. Det er viktig at klient og familie/nettverk ikke reiser hjem før man har fått snakket ut og lagt en plan for hvordan man skal ivareta seg selv, og ikke fortsette med et dysfunksjonelt system. Det mønsteret som blir etablert i et dysfunksjonelt system, blir for pårørende kalt medavhengighet.

Det kan defineres som et menneske som har latt et annet menneskes oppførsel påvirke seg, og som er helt opptatt av å kontrollere denne personens oppførsel. Det andre mennesket kan være et barn, en voksen, en elsker eller elskerinne, en av foreldrene, en samboer, kone eller mannen, en bror, en venn, arbeidsplass eller en kollega. Han eller hun er ofte en rusavhengig, spilleavhengig, mentalt eller psykisk og fysisk syk. Hva er den medavhengiges grunnleggende strategi?

Personen som er medavhengig, er besatt av ett ønske om å løse andres problemer og få dem til å føle seg bedre. Han eller hun glemmer seg selv og hvem han eller hun virkelig har ansvar for; seg selv. Det er viktig å øke bevissthet om hvordan man skal unngå å falle tilbake i gammelt mønster. Dette er et hovedmål for kurset og for tredjepartssamtalen.

    Familieuke
    Storbokkurs
    Pårørendekurs

Mer informasjon kommer.

Påmelding
Her vil vi legge ut datoer og linker til påmelding når neste kurs blir satt opp.