Når trenger man hjelp?

Sliter ansatte med avhengighet?

Det skal være lav terskel for å vurdere hjelp. Avhengighet er en kronisk og diagnostiserbar sykdom – og den er dødelig om den ikke helbredes

Føre var
Vi ønsker ikke å dramatisere. Mennesker sjekker sin helse flere ganger gjennom livet og kontrollerer for eksempel blodtrykk, kolesterol, kreft, hjerte og så videre.

Om man er usikker på om man opplever avhengighet, er det vår mening at det er bedre å være føre var.

Gjennom konfidensielle samtaler og profesjonell kartlegging kan våre erfarne terapeuter si om alt er i orden, hva som enkelt bør og kan rettes på eller om man faktisk opplever avhengighet som trenger handling.

Man har alt å vinne og ingenting å tape på å kontakte 12 Trinnsklinikken. Vi vil hjelpe deg til å være på den sikre side – eller til å komme dit.