Pårørende/ arbeidsgiver?

Pårørende og arbeidsgivere vil oppleve avhengige på ulike måter. Like fullt er kunnskapen om hvordan man skal forholde seg, den samme. Et kjært familiemedlem eller en nær kollega – hvordan kan vi hjelpe på beste måte? Tilpasser vi oss situasjonen uten at vi er klar over det – og øker problemet? Det er viktig at en god prosess begynner bra. 12-Trinn kurs- og kompetansesenter har spisskompetanse på dette området.

Er familien truet av noe dere ikke får kontroll over?

Er familien truet av noe dere ikke får kontroll over?

Pårørende >>

Arbeidsgiver >>