Arbeidsgiver?

Sliter ansatte med avhengighet?

Sliter ansatte med avhengighet?

Forskning viser at fire av fem rusavhengige er i fast arbeid. Arbeidsgivere har et særskilt ansvar på flere områder knyttet til avhengighet. De fleste bedrifter, private og offentlige, har eller vil få ansatte med avhengighetsproblem. Dette kan påvirke sikkerhet, produktivitet, arbeidsmiljø, kunderelasjoner og ikke minst være helsefarlig for den ansatte rusavhengige selv.

Ansvaret
Statistikk viser at det tar alt for lang tid før arbeidsgiver er sikker nok til å kunne ta et initiativ. I USA benytter man begreper som «troubled employee» og «troubled supervisor». Med dette menes at det ikke er «troubled employee», altså den rusavhengige ansatte, som skal miste jobben, men det er arbeidslederen som ikke gjør noe som har ansvaret. Ofte forsøker arbeidsgiver å løse symptomene – som om symptomene er problemet. Det blir alltid feil og fører galt av sted. Forskning viser at 75-80 % av rusavhengige er i fast arbeid og at bare 3 % av disse blir «fanget opp» på en slik måte at de får hjelp. I en arbeidssituasjon tar det statistisk 7 til 10 år før man ser, eller begynner å se etter symptomene på rusbruk. Dette viser med all tydelighet behovet for kunnskap hos både arbeidsgivere, pårørende og andre nærstående. Rusproblemer defineres medisinsk under kategorien mentale lidelser. Den som har det, vet ikke at de har det – og bruker samtidig mye tid på å overbevise om at de ikke har det. Det er de vanlige mekanismene.

Trygghet gjennom erfaring og kunnskaper
12 Trinnsklinikken er der for å gi arbeidsgivere den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan arbeidsgivere med erfarne og kompetente terapeuter ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis. Våre folk har personlige erfaringer å dele med dere somarbeidsgivere og vi vet at det nytter å ta tak. Det skal lønne seg for deg som arbeidsgiver å snakke med oss!

Last ned brosjyre for bedrifter.