Behandling på døgnpost

Vi tilbyr tverrfaglig strukturert behandling av høy kvalitet. Når klienten kommer til oss, så møter hun/han et tverrfaglig team bestående bl.a. av psykiatere, psykologer, rusterapeuter, familieterapeut, lege, sykepleier, personlig trener, og annet servicepersonell, som vil guide klienten og familien gjennom primærbehandlingen og ettervernsperioden på 2 år. Vi bidrar til at personer som sliter med ulike former av avhengighet finner en løsning på sitt store livsproblem.

Helhetlig behandling

Vi har et særskilt fokus på familie og nettverk. Vårt tilbud er en helhetlig behandling. Vår oppgave er således å styre klientene inn til den behandlingen som en antar vil ha den beste effekten. Det betyr at vi i likhet med andre må gjøre faglige vurderinger knyttet til om vårt behandlings – og kurstilbud passer for den aktuelle personen som søker hjelp, da dette er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes.

Det som er vårt utgangspunkt for inntak, er at det foreligger et ønske og behov om å slutte med aktuelt misbruk. Et slikt ønske er nesten alltid utløst av en uhåndterlig krise, eller av at klienten er stilt overfor et ultimatum, for eksempel fra arbeidsgiver eller egen familie. Motivasjon er ikke så viktig i den innledende fasen. Den vil som regel øke når en får et realistisk håp om at det faktisk er mulig å få til en forandring i eget liv. Etter hvert blir klientens motivasjon og medvirkning til egen behandling mer sentralt for å oppnå nødvendig endring av tanke- og handlingsmønster.

Første fase i behandling vil ofte være å få klientene ut av en sykdomsmessig fullt forståelig ambivalens. En vil ha en dragning mot tidligere løsning, nemlig inntak av rusmidler og en tvil knyttet til om endring er mulig. Det er ikke så lett å motivere seg for noe som en ikke tror er mulig, men som oftest kommer det gradvis med øket forståelse av egen tilstand, og en begynnende tro på at denne behandlingen kan utstyre en med nødvendig verktøy for å lykkes. Dette gjøres ved målrettet arbeid og innføring/opplæring i 12 trinnsprogrammet for å mestre eget liv uten misbruk av medikamenter, alkohol eller rusmidler. Det er behandlingen som bringer en løsning, og ettervernet vedlikeholder endringen og som på veien videre bidrar til en nødvendig videreutvikling av tilfriskningen. Behandling er med andre ord ingen kvikk fiks.

Gruppe og enesamtaler

Ved ankomst får klienten en fast psykolog og terapeut å forholde seg til og behandlingen vil foregå både i grupper og individuelt. Det er et fast program hele uken fra morgen til kveld. Videre jobber klinikken tverrfaglig slik at du som klient blir best mulig ivaretatt og møtt ut fra dine behov. Gruppebehandlingen består av undervisning/forelesninger samt prosesser der klientene bidrar og hjelper hverandre.

Trening og ernæring

For å bygge opp en sunn kropp og se til at gode matvaner blir ivaretatt får også klienten et tilbud om trening guidet av personlig trener Vi har en egen treningsavdeling med et godt utvalg av treningsapparater. Det er også ett tilbud om henvisning til fysioterapeut, da de aller fleste har muskelspenninger og plager etter år med rus. Vi har et kjøkken som fokuserer på sunt kosthold, og har ekstern leverandør av middag.

2 års ettervern

Vi har 2 års ettervern etter endt primærbehandling poliklinisk ukentlig. Ettervernet foregår i prosessgruppe sammen med rusterapeut.

Pårørende

De nærmeste pårørende får tilbud om å forholde seg til en familieterapeut knyttet opp mot familiekurset, som er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du med vår erfarne familieterapeut ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet og leve i tilfriskning.

Kurstilbudet til familie, venner og nettverk

Unicare 12Trinn tilbyr et kurs for familie, nettverk og andre interesserte. Hovedbetegnelsen for kurset er familie/pårørende kurs. Dette programmet kjøres separat fra døgnklientene. Det betyr at familie og klient kan være der samtidig, men de skal primært ha fokus på sine egne prosesser. For å unngå et ukontrollerbart kommunikasjons/konfliktnivå legger vi til rette for en tredjepartssamtale. Den eller de legges primært til kursets siste dag. Alle parter har vært i en prosess over tid, som tilsier at forståelsen har økt både for sykdommen og avhengighet og hvordan familien utvikler medavhengighet.

Det er viktig at klient og familie/nettverk ikke reiser hjem før man har fått snakket ut og lagt en plan for hvordan man skal ivareta seg selv, og ikke fortsette med et dysfunksjonelt system. Det er viktig å øke bevissthet om hvordan man skal unngå å falle tilbake i gammelt mønster. Dette er et hovedmål for kurset og for tredjepartssamtalen.