12-trinnsprogrammet

12-trinnsprogrammet har hjulpet flere enn noen andre metoder har gjort siden organisasjonen Anonyme Alkoholikere utviklet og anvendte den første gang for nesten 80 år siden. Programmet er livssynsnøytralt. Programmet hjelper mot alle typer avhengighet, spill, alkohol, narkotika, piller og så videre.

Mistet håpet?

Mennesker som har vært helt uten håp – og har mistet sine venner, sin familie, sin økonomi og livsfundament, har senere uttalt at de etter vår modell har oppnådd:

  • Et liv med lykke
  • Et liv med fred
  • Å gjøre nytte for seg
  • Bedre og bedre
  • Bedre enn det beste
  • Noe man ikke kunne ha drømt om
  • I programmet kalles dette den 4. dimensjon. Vi vet vi kan hjelpe deg eller den du har kjær tilbake til et godt liv!

Det nytter

Er du uten håp – eller bare interessert i å vite mer, ta kontakt med oss for å få vite mer om hva 12 Trinnsklinikken kan gjøre for deg eller for en du er nær. Vi kan hjelpe mot alle typer avhengighet – det første steget er det viktigste og kanskje det vanskeligste. De neste stegene tar vi sammen.
Vår erfaring er at familiesamhold, støtte og evne til handling hos de som er nær den avhengige, er det viktigste for å komme i gang. Og man kan ikke forvente at den avhengige selv er den som tar initiativet.

Ta kontakt

Vi vet at dette er et vanskelig steg å ta for mange. Derfor oppfordrer vi til å ta kontakt for uforbindtlig informasjon og rådføring. Jo tidligere vi kobles inn, jo større er mulighetene for effektiv bedring og friskmelding. Beslutning om å gå videre i programmet kan dere ta senere.