12-trinnsprogrammet

12-trinnsprogrammet har hjulpet millioner av mennesker verden over gjennom de siste 80 år fra organisasjonen Anonyme Alkoholikere utviklet og anvendte modellen. Programmet er livssynsnøytralt. Programmet hjelper mot alle typer avhengighet, spill, alkohol, narkotika, piller og så videre.

Mistet håpet?

Mennesker som har vært i ferd med å miste håpet eller har  mistet sine venner, sin familie, sin økonomi og livsfundament, har senere uttalt at de etter 12 trinnsmodellen har oppnådd:

  • Et liv med lykke
  • Et liv med fred
  • Å gjøre nytte for seg
  • Bedre og bedre
  • Bedre enn det beste
  • Noe man ikke kunne ha drømt om
  • I programmet kalles dette den 4. dimensjon. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg eller den du har kjær tilbake til et godt liv

Det nytter

Er du interessert i å vite mer, så kan du ta kontakt med oss for å få vite mer om hva Unicare 12Trinn kan gjøre for deg eller for en du er nær. Vi kan hjelpe til behandling av avhengighet av alkohol-, medikamenter-, rus- eller spilleavhengighet. Det første steget er det viktigste og kanskje det vanskeligste. De neste stegene tar vi sammen.
Vår erfaring er at familiesamhold, støtte og evne til handling hos de som er nær den avhengige, er det viktigste for å komme i gang. Og man kan ikke forvente at den avhengige selv er den som tar initiativet.

Ta kontakt

Vi vet at dette er et vanskelig steg å ta for mange. Derfor oppfordrer vi til å ta kontakt for informasjon og veiledning inn mot døgnbehandling.