Fritt behandlingsvalg

Unicare 12Trinn er godkjent innenfor døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Ordningen fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015. Dette betyr også at behandlingen blir dekket av det offentlige. For mer informasjon om ordningen kan du gå inn på helfo.no.