Intervensjon/hjemmebesøk

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Det handler altså om å identifisere og starte håndtering av rus/avhengighets problemet på et tidligst mulig tidspunkt. Vi kan nå tilby ett opplegg med intervensjon i hjemmet til de pårørende og den rusavhengige. Kort fortalt er dette ett samspill mellom våre terapeuter og de pårørende, der hensikten er å få den avhengige med på å reise i behandling pr. omgående. Dette er mange ganger en effektiv måte å løse problemet med å få den rusavhengige i behandling.

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok

I de aller fleste tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp. Man kan ikke forvente av en avhengig at han eller hun vil handle logisk i forhold til sin egen situasjon. Avhengige ønsker å diktere løsningene for sin egen behandling – samtidig som de har en diagnostiserbar mental lidelse. Det sier seg selv at man trenger profesjonell hjelp.

Den viktige kontakten

Vi vet hvor vanskelig det kan være både å vurdere størrelsen på problemet, vise hensyn til den som viser tegn til avhengighet, leve med løftene som ikke blir holdt og usikkerheten om hva man skal gjøre.

12 Trinnsklinikken er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du med erfarne og kompetente terapeuter ha en dialog om symptomene, der målet er å motivere klienten til å gå til legen for å få henvisning til behandling for avhengighet. Deretter blir klientens henvisning sendt til vurderingsenhet som vurderer om klienten har rett på nødvendig helsehjelp og døgnbehandling. Klienten kan selv velge å benytte seg av retten til fritt behandlingsvalg.

Så nøl ikke med å ta kontakt med oss på Tlf. 08412, Dette kan være starten på ett godt nytt liv for deg og dine.