Livsstilsfakta og alkoholmisbruk

De fire mest kjente risikofaktorene for livsstilssykdommer er røyking, fysisk inaktivitet, høyt alkoholforbruk og usunt kosthold.

Alkoholforbruket i Norge de siste 15 årene har steget med ca 40 prosent.

En studie som har fulgt 2 235 menn fra Wales i 35 år, konkluderer med at livsstil har svært mye å si for helsa i alderdommen. Forskeren har kommet fram til fem faktorer som ser ut til å spille en viktig rolle for en frisk alderdom: Vær i jevnlig fysisk aktivitet, ikke røyk, vær slank, spis sunt og drikk lite alkohol.

Særlig fysisk aktivitet så ut til å påvirke positivt. Men bare det å begynne å følge ett av rådene er en formidabel forbedring fra ingen, mener forskerne. De understreker at også de var overrasket over hvor stor effekt livsstilen hadde.