Livsstilsfakta

De fire mest kjente risikofaktorene for livsstilssykdommer er røyking, fysisk inaktivitet, høyt alkoholforbruk og usunt kosthold. Over 20 prosent av alle voksne nordmenn er nå klassifisert som fete, det vil si at de har en BMI på over 30. Siden 80-tallet har det vært en fordobling i antall fete kvinner og en tredobling av fete menn i Norge. Flere enn hver femte innbygger i 50-årene har nå diabetes eller ligger i faresonen for å utvikle sykdommen. Omtrent halvparten av de som har diabetes vet ikke om det selv.

Flere enn hver femte innbygger i 50-årene har nå diabetes eller ligger i faresonen for å utvikle sykdommen. Omtrent halvparten av de som har diabetes vet ikke om det selv. 60 prosent av tidlige dødsfall på verdensbasis skyldes livsstilssykdommer. Sykdommer relatert til livsstil forårsaker 70-80 prosent av norske dødsfall. Kreft, hjerte- og karsykdommer tar livet av 36 millioner mennesker på verdensbasis hvert år. Èn av fire av disse døde før de fylte 60.

Alkoholforbruket i Norge de siste 15 årene har steget med ca 40 prosent.

Årlig dør 10 000 mennesker her i landet på grunn av dårlig kosthold. Det utgjør godt over 20 prosent av norske dødsfall, og er også den viktigste årsaken til år med nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom hos mennesker.

I følge Nordisk ministerråd spiser vi nordmenn i gjennomsnitt 14 kg godteri i året. På det punktet slår vi faktisk amerikanerne(!), som «bare» spiser 11 kg. Omlag 12 prosent av alle hjerneinfarkt kan forebygges ved røykestopp.

Hvert år forårsaker bruk av tobakk flere dødsfall enn HIV, narkotika, alkohol, bilulykker, selvmord og mord tilsammen. 30 prosent av dødsfall på grunn av hjerneslag i aldersgruppen 35-64 år tilskrives røyking.

Ett usunt kosthold over tid, kan det gi deg 66 prosent økt produktivitetstap i jobbsammenheng. Røyking, høyt blodtrykk og fet mat over tid, kan ifølge undersøkelser, forkorte livet for 50-årige menn med 15 år i forhold til andre mennesker med en sunnere livsstil.

En studie som har fulgt 2 235 menn fra Wales i 35 år, konkluderer med at livsstil har svært mye å si for helsa i alderdommen. Forskeren har kommet fram til fem faktorer som ser ut til å spille en viktig rolle for en frisk alderdom: Vær i jevnlig fysisk aktivitet, ikke røyk, vær slank, spis sunt og drikk lite alkohol.

Mennene som fulgte fire eller fem av disse rådene over lang tid, hadde en 60 prosents reduksjon i risikoen for demens, samt 70 prosent reduksjon i risikoen for diabetes, hjertesykdom og slag, sammenlignet med de som ikke fulgte noen.

Særlig fysisk aktivitet så ut til å gjøre underverker. Men bare det å begynne å følge ett av rådene er en formidabel forbedring fra ingen, mener forskerne. De understreker at også de var overrasket over hvor stor effekt livsstilen hadde.