Pårørende/arbeidsgiver?

Pårørende og arbeidsgivere vil oppleve avhengige på ulike måter. Like fullt er kunnskapen om hvordan man skal forholde seg, den samme. Et kjært familiemedlem eller en nær kollega – hvordan kan vi hjelpe på beste måte? Tilpasser vi oss situasjonen uten at vi er klar over det – og øker problemet? Det er viktig at en god prosess begynner bra. Unicare 12Trinn kompetanse på dette området.

Pårørende?

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok.

I mange tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp.

Den viktige kontakten

Vi vet hvor vanskelig det kan være både å vurdere problemet, vise hensyn til den som viser tegn til avhengighet, leve med løftene som ikke blir holdt og usikkerheten om hva man skal gjøre.

12 Trinnsklinikken er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du ha en dialog med oss og vi kan veilede deg til veien videre.

Vi holder familiekurs og separate samtaler for de pårørende under primærbehandlingen.

Arbeidsgiver?

Forskning viser at fire av fem rusavhengige er i fast arbeid. Arbeidsgivere har et særskilt ansvar på flere områder knyttet til avhengighet. De fleste bedrifter, private og offentlige, har eller vil få ansatte med avhengighetsproblem. Dette kan påvirke sikkerhet, produktivitet, arbeidsmiljø, kunderelasjoner og ikke minst være helsefarlig for den ansatte rusavhengige selv.

Ansvaret

Statistikk viser at det tar alt for lang tid før arbeidsgiver er sikker nok til å kunne ta et initiativ. I USA benytter man begreper som «troubled employee» og «troubled supervisor». Med dette menes at det ikke er «troubled employee», altså den rusavhengige ansatte, som skal miste jobben, men det er arbeidslederen som ikke gjør noe som har ansvaret. Ofte forsøker arbeidsgiver å løse symptomene – som om symptomene er problemet. Det blir gjerne feil og fører galt av sted. Forskning viser at 75-80 % av rusavhengige er i fast arbeid og at bare 3 % av disse blir «fanget opp» på en slik måte at de får hjelp. I en arbeidssituasjon tar det statistisk 7 til 10 år før man ser, eller begynner å se etter symptomene på rusbruk. Dette viser med all tydelighet behovet for kunnskap hos både arbeidsgivere, pårørende og andre nærstående.

Trygghet gjennom erfaring og kunnskaper

Unicare 12Trinn ønsker å gi arbeidsgivere nødvendig trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan arbeidsgivere ha en dialog med vårt inntaksteam om utfordringene, få råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan komme i døgnbehandling.

Last ned brosjyre for bedrifter