Pårørende/arbeidsgiver?

Pårørende og arbeidsgivere vil oppleve avhengige på ulike måter. Like fullt er kunnskapen om hvordan man skal forholde seg, den samme. Et kjært familiemedlem eller en nær kollega – hvordan kan vi hjelpe på beste måte? Tilpasser vi oss situasjonen uten at vi er klar over det – og øker problemet? Det er viktig at en god prosess begynner bra. 12-Trinn kurs- og kompetansesenter har spisskompetanse på dette området.

Pårørende?

Når kjærlighet, sinne, trusler og manipulasjon ikke er nok.

I de aller fleste tilfeller er det pårørende som tar kontakt. Pårørende er de nærmeste og viktigste for å ta tak og sørge for hjelp. Man kan ikke forvente av en avhengig at han eller hun vil handle logisk i forhold til sin egen situasjon. Avhengige ønsker å diktere løsningene for sin egen behandling – samtidig som de har en diagnostiserbar mental lidelse. Det sier seg selv at man trenger profesjonell hjelp.

Den viktige kontakten

Vi vet hvor vanskelig det kan være både å vurdere størrelsen på problemet, vise hensyn til den som viser tegn til avhengighet, leve med løftene som ikke blir holdt og usikkerheten om hva man skal gjøre.

12 Trinnsklinikken er der for å gi deg som pårørende den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan du med vår erfarne familieterapeut ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis. Våre folk har personlige erfaringer å dele med dere som pårørende og vi vet at det nytter å ta tak.

Vi holder familiekurs og separate samtaler for de pårørende under primærbehandlingen.

Arbeidsgiver?

Forskning viser at fire av fem rusavhengige er i fast arbeid. Arbeidsgivere har et særskilt ansvar på flere områder knyttet til avhengighet. De fleste bedrifter, private og offentlige, har eller vil få ansatte med avhengighetsproblem. Dette kan påvirke sikkerhet, produktivitet, arbeidsmiljø, kunderelasjoner og ikke minst være helsefarlig for den ansatte rusavhengige selv.

Ansvaret

Statistikk viser at det tar alt for lang tid før arbeidsgiver er sikker nok til å kunne ta et initiativ. I USA benytter man begreper som «troubled employee» og «troubled supervisor». Med dette menes at det ikke er «troubled employee», altså den rusavhengige ansatte, som skal miste jobben, men det er arbeidslederen som ikke gjør noe som har ansvaret. Ofte forsøker arbeidsgiver å løse symptomene – som om symptomene er problemet. Det blir alltid feil og fører galt av sted. Forskning viser at 75-80 % av rusavhengige er i fast arbeid og at bare 3 % av disse blir «fanget opp» på en slik måte at de får hjelp. I en arbeidssituasjon tar det statistisk 7 til 10 år før man ser, eller begynner å se etter symptomene på rusbruk. Dette viser med all tydelighet behovet for kunnskap hos både arbeidsgivere, pårørende og andre nærstående. Rusproblemer defineres medisinsk under kategorien mentale lidelser. Den som har det, vet ikke at de har det – og bruker samtidig mye tid på å overbevise om at de ikke har det. Det er de vanlige mekanismene.

Trygghet gjennom erfaring og kunnskaper

12 Trinnsklinikken er der for å gi arbeidsgivere den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan arbeidsgivere med erfarne og kompetente terapeuter ha en dialog om symptomene, gi råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis. Våre folk har personlige erfaringer å dele med dere somarbeidsgivere og vi vet at det nytter å ta tak. Det skal lønne seg for deg som arbeidsgiver å snakke med oss!

Last ned brosjyre for bedrifter