Spilleavhengighet

Privat tilbud for spilleavhengighet

Spilleavhengighet (også kjent som spillegalskap eller ludomani) er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og har mistet kontrollen over sitt forbruk. Spilleavhengighet utvikler seg gjerne over tid, og etter hvert blir konsekvensene og problemene mer og mer alvorlige. I diagnosesystemene ICD-10 er tilstanden klassifisert som en psykisk lidelse som betegnes som «patologisk spillelidenskap».

Faresignal som tilsier at man bør søke hjelp omfatter:

  • At det påvirker dine forhold med andre mennesker, økonomien din eller arbeidslivet ditt
  • At du bruker stadig mer penger, tid og energi på spilling
  • At du spiller for å vinne tilbake det tapte
  • At du er ute av stand til å redusere eller avstå fra spilling
  • At du lyver om spilling eller tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spillavhengighet
  • At spillingen påvirker humøret ditt
  • At du låner penger for å spille eller betale spillegjeld

Hos Unicare 12Trinn kan du få hjelp for din spillavhengighet. Døgnbehandling for spilleavhengighet er et privat tilbud. Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon.