Om klinikken

12 Trinnsklinikken  på Fanafjellet tilbyr det mest velprøvde programmet som finnes for å komme tilbake til et liv fritt fra avhengighet – klinikkens fokus er å rendyrke den anerkjente metoden. Klinikken tilbyr døgnbehandling dekket av det offentlige.

Vi tilbyr et totalkonsept for den avhengige, nære familie, arbeidsgiver og nære kolleger. Konseptet skal være både forebyggende og hjelpende – og tjene et samfunnsnyttig formål.

12 Trinnsklinikken  er privat leverandør til det offentlige innenfor Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling; TSB via Fritt Behandlingsvalg. Hos oss opplever du en unik kombinasjon av et nytt senter av høy standard og det mest utviklede, målrettede og veldokumenterte programmet for varig hjelp mot avhengighet.

Vakker natur

Vi har etablert oss i et vakkert naturområde på Fanafjellet, bare 30 minutter fra Bergen sentrum. Beliggenheten gir de beste muligheter for å komme ut i naturen, nyte fremskrittene og arbeide med det helhetlige programmet som vi vet hjelper. Vi benytter turområdet ved klinikken flittig og det bidrar til rekreasjon og flotte naturopplevelser.

Erfaring og kompetanse

Hos 12 Trinnsklinikken møter du erfarne spesialister, leger, psykologer,  terapeuter og helsepersonell som alle har gjennomgått opplæring i 12-trinnsprogrammet. Kvalitet, erfaring og høyt faglig nivå i vårt team, er den viktigste forutsetning for et vellykket resultat. Vårt mål er å skape den trygghet og tillit som er grunnleggende for at du igjen skal ta kontrollen over din hverdag.

Våre kjerneverdier er:

  • Ærlig
  • Inkluderende
  • Faglig kompetanse
  • Styrke i samhold

Behandlingen

Vi vektlegger at alle pasienter er unike, samtidig som vi belyser fellestrekkene for hvordan avhengigheten utarter seg. Trygghet, samhandling med andre og en forutsigbar struktur i hverdagen er en sentral ramme for behandlingen. Pasient og psykolog/rusterapeut utarbeider en individuell behandlingsplan. Behandlingen består av undervisning/forelesninger, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog/psykiater/rusterapeut, samt oppfølging og samtaler med helsepersonell i lys av et miljøterapeutisk perspektiv. I tillegg til gruppebehandlingen og den individuelle oppfølgingen består behandlingen av det tverrfaglige samarbeidet rundt hver enkelt pasient. 12 Trinnsklinikken samarbeider med de instanser for er sentrale for hver enkelt pasient både under og etter døgnoppholdet. Videre så tilbyr klinikken 2 års poliklinisk ettervern der man deltar i prosessgrupper sammen med andre tidligere pasienter som har fullført primærbehandlingen.

Fase 1

Fase 1 av behandlingen består av avgiftning/nedtrapping og stabilisering. Her er det sentralt at pasienter skal bli kjent med personale, for å skape trygghet, bygge behandlingsrelasjon slik at nødvendig tillit blir til stede for at pasienten blir klar til å motta primærbehandling i gruppe og individuelt.

Fase 2

Fase 2 består av primærbehandling med gruppeterapi og individuell terapi. Enhver pasient blir møtt med en inkluderende og tryggende holdning, samt at man i starten får tid til å gradvis bli kjent med programmet og opplegget som tilbys. Under primærbehandlingen får pasienter oppgaver å jobbe med som er relatert til den undervisningen som gies i henhold til 12-trinnsprogrammet.

Velkommen til oss. Vi vil ta godt imot deg.