Om klinikken

Unicare 12Trinn på Fanafjellet tilbyr det velprøvde 12 trinnsprogrammet for å komme tilbake til et liv fritt fra avhengighet – klinikkens fokus er å benytte den anerkjente metoden. Vi tilbyr rusbehandling som døgnbehandling dekket av det offentlige via Fritt behandlingsvalg.

Vi tilbyr et totalkonsept for den avhengige, nære familie, arbeidsgiver og nære kolleger. Konseptet skal være både forebyggende og hjelpende – og tjene et samfunnsnyttig formål.

Unicare 12 Trinn  er privat leverandør til det offentlige innenfor Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling; TSB via Fritt Behandlingsvalg. Hos oss opplever du et senter etablert i 2014 med høy standard som benytter det velprøvde og erfaringsbaserte 12 trinnsprogrammet for varig hjelp mot avhengighet.

Vakker natur

Vi har etablert oss i et vakkert naturområde på Fanafjellet, bare 30 minutter fra Bergen sentrum. Beliggenheten gir de beste muligheter for å komme ut i naturen, nyte fremskrittene og arbeide med det helhetlige 12 trinnsprogrammet som er et livsstilsprogram der hver og en har mulighet til å komme inn i et rusfritt miljø og etablere varige vennskap i tilfriskning. Vi benytter turområdet ved klinikken flittig og det bidrar til rekreasjon og flotte naturopplevelser.

Erfaring og kompetanse

Hos Unicare 12Trinn møter du erfarne spesialister, leger, psykologer,  terapeuter og helsepersonell som har gjennomgått internopplæring i 12-trinnsprogrammet. Kvalitet, erfaring og høyt faglig nivå i vårt team, kombinert med brukermedvirkning er den viktigste forutsetning for et vellykket resultat. Vårt mål er å skape den trygghet og tillit som er grunnleggende for at du igjen skal ta kontrollen over din hverdag.

Våre kjerneverdier er:

  • Engasjert
  • Kompetent
  • Respektfull

Behandlingen

Vi vektlegger at alle pasienter er unike, samtidig som vi belyser fellestrekkene for hvordan avhengigheten utarter seg. Trygghet, samhandling med andre og en forutsigbar struktur i hverdagen er en sentral ramme for behandlingen. Pasient og psykolog/rusterapeut utarbeider en individuell behandlingsplan. Behandlingen består av undervisning/forelesninger, gruppeterapi, individuell terapi med psykolog/psykiater/rusterapeut, samt oppfølging og samtaler med helsepersonell i lys av et miljøterapeutisk perspektiv. I tillegg til gruppebehandlingen og den individuelle oppfølgingen består behandlingen av det tverrfaglige samarbeidet rundt hver enkelt pasient. Unicare 12Trinn samarbeider med de instanser som er sentrale for hver enkelt pasient underveis i døgnoppholdet. Videre så tilbyr klinikken 2 års poliklinisk ettervern med deltakelse i prosessgrupper sammen med andre tidligere pasienter som har fullført primærbehandlingen.

Fase 1

Fase 1 av behandlingen består av avgiftning/nedtrapping og stabilisering. Her er det sentralt at pasienter skal bli kjent med personale, for å skape trygghet, bygge behandlingsrelasjon slik at nødvendig tillit blir til stede for at pasienten blir klar til å motta primærbehandling i gruppe og individuelt. Hver pasient får tildelt psykolog, lege og  terapeut i denne fasen. Psykolog og lege er til stede i fase 1, samt helsepersonell. Det settes opp gruppesamtaler med fokus på inkludering, motivasjon og behandlingsstabiliserende tiltak.

Fase 2 og 3

Fase 2 består av primærbehandling med gruppeterapi og individuell terapi. Enhver pasient blir møtt med en inkluderende og tryggende holdning, samt at man i starten får tid til å gradvis bli kjent med programmet og opplegget som tilbys. Under primærbehandlingen får pasienter oppgaver å jobbe med som er relatert til den undervisningen som gies i henhold til 12-trinnsprogrammet.

Hva trenger du å ta med deg?

Ta med deg toalettsaker, hygieneartikler, klær til innebruk, treningstøy og yttertøy til turer i naturen.

Velkommen til oss. Vi vil ta godt imot deg.