Faglig kompetanse

Vi jobber tverrfaglig innenfor 12 Trinnsprogrammet og vårt team er sammensatt av lege/psykiater, psykologspesialist, sykepleier, vernepleier, rusterapeuter, familieterapeut, helsefagarbeider, miljøarbeidere og personlig trener.

Tverrfaglighet bidrar til å sikre kvaliteten på behandlingen slik at hver enkelte klient blir best mulig ivaretatt.