Kurs

Storbokkurs og familiekurs

Kurstilbud til familie, venner og nettverk

12- Trinnsklinikken tilbyr kurs for familie, nettverk og andre interesserte der fokuset er Storboka og avhengighetssykdommen. Vi benytter oss av ulike kursholdere til dette.

Videre tilbyr vi kurs for familie-/pårørende til klienter som er i døgnbehandling. Dette programmet kjøres separat fra døgnklientene, slik at de pårørende er i eget lokale ved klinikken. I løpet av kursperioden tilrettelegges det for en strukturert samtale for hver familie der terapeut leder prosessen i trygge omgivelser. Det er vektlagt at klient og pårørende får ha fokus på sine egne prosesser under kurset. Dette for å unngå at konflikter/misforståelser mellom partene skal fortsette, og skape en felles forståelse av sykdommen avhengighet og dens symptomer. Samtalen avholdes mot  slutten av kurset slik at alle parter har vært i en prosess en tid, som tilsier at forståelsen har økt både for sykdommen avhengighet og hvordan familien utvikler medavhengighet.

Det er viktig at klient og familie/nettverk ikke reiser hjem før man har fått snakket ut og lagt en plan for hvordan man skal ivareta seg selv, og ikke fortsette med et dysfunksjonelt system. Det mønsteret som blir etablert i et dysfunksjonelt familiebilde, blir for pårørende kalt medavhengighet. Det kan defineres som et menneske som har latt et annet menneskes oppførsel påvirke seg, og som er opptatt av å kontrollere denne personens oppførsel fordi man ønsker å hjelpe personen ut av sitt misbruk. Det andre mennesket kan være et barn, en voksen, en kjæreste/sameie/ektemake, en av foreldrene, en bror, en venn, arbeidsplass eller en kollega. Han eller hun er ofte en alkoholiker, rusavhengig,  psykisk og/eller fysisk syk. Hva er den medavhengiges grunnleggende strategi?

Personen som er medavhengig, er besatt av et ønske om å løse andres problemer og få dem til å føle seg bedre. Han eller hun glemmer seg selv og hvem man virkelig har ansvar for; seg selv. Det er viktig å øke bevissthet om hvordan man skal unngå å falle tilbake i gammelt mønster. Dette er et hovedmål for kurset og for tredjepartssamtalen.

  • Familiekurs
  • Storbokkurs
  • Pårørendekurs

Mer informasjon kommer.

Påmelding

Her vil vi legge ut datoer og linker til påmelding når neste kurs blir satt opp.