Når trenger man hjelp?

Det skal være lav terskel for å vurdere hjelp hvis du opplever situasjonen din som vankelig i forhold til alkohol-, medikament eller rusmisbruk. Avhengighet er en kronisk og diagnostiserbar sykdom – og den kan være dødelig om den ikke behandles. Ring oss på tlf 08412, så kan vi guide deg videre for hjelp.

Føre var

Vi ønsker ikke å dramatisere. Mennesker sjekker sin helse flere ganger gjennom livet og kontrollerer for eksempel blodtrykk, kolesterol, kreft, hjerte og så videre.

Om man er usikker på om man opplever avhengighet, er det vår mening at det er bedre å være føre var. Ta kontakt med din fastlege for hjelp til å få henvisning til døgnbehandling.

Gjennom konfidensielle samtaler og profesjonell kartlegging kan våre erfarne psykologer og terapeuter veilede deg, hva som enkelt bør og kan rettes på eller om man faktisk opplever avhengighet som trenger handling. Vi vil deretter veilede deg til ta kontakt med din lege for eventuell henvisning til vurderingsenhet for vurdering om du har rett til nødvendig helsehjelp og døgnbehandling.

Man har alt å vinne og på å ta tak i sine underliggende utfordringer. 12 Trinnsklinikken vil hjelpe deg til å være på den sikre siden – eller til å komme dit.